Now showing items 1-20 of 1543

  • Barneidrettsbestemmelsene og konkurransedans 

   Hanssen, Camilla (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
   Norsk: Med utgangspunkt i Deci og Ryans selvbestemmelsesteorien, målorienteringsteorien, teori om attribusjon, mestringsforventninger og typer tankesett, tar oppgaven for seg konsekvensene av at barneutøvere under 11 ...
  • Et bærekraftig liv som danser 

   Loo, Cassandra (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
   Oppgaven redegjør for hvordan danseopplæringen kan tilrettelegge for mer bærekraftige utøverkarrierer. Med fokus på å integrere kunnskap om restitusjon, skadeforebygging og mental helse hos unge dansere og viktigheten ...
  • Eksamensoppgave 2024 PPU Dans 

   Bjørholm, Oda (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
   Eksamensoppgave som handler om den estetiske dimensjonen i skolen. Problemstilling er "Hvordan Den kulturelle skolesekken kan bidra til økt estetisk kompetanse hos elever i grunnskolen?". Exam task concerning the aesthetic ...
  • Kreativitet: hva er kreativitet, og hvordan kan jeg som lærer oppmuntre til, og stimulere barn og unges kreativitet i min undervisning? 

   Weidemann, Ida Simone (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i scenekunst, avdeling dans. Final exam. One Year Postgraduate Certificate in Educational theory and practice in Performing Arts, Academy of Dance.
  • Improvisasjon møter klasseledelse 

   Flidushkin, Artemy (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
   Hvordan improvisasjon kan hjelpe til planlegging og klasseledelse for lærere. How can improvisaton help the teacher in developing a more creative teaching and support class leadership.
  • Tiltak rettet mot motorisk læring og utvikling i danseundervisningen 

   Opdal, Sunniva (Student paper, others, 2024)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i scenekunst (dans) ved Avdeling Dans, 2024
  • Mestringsorientering i musikkteaterundervisning 

   Hagelid, Julia Lovise (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Musikkteater, Other student thesis, 2024)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i musikkteater ved Avdeling Dans, 2024.
  • Musikkteater som verktøy for personlig utvikling: Styrking av elevers selvoppfatning og sosiale kompetanse 

   Fredagsvik, Andreas Aaness (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Musikkteater, Other student thesis, 2024)
   «Friheten musikkteater har gitt meg, har gitt meg en mye bedre selvfølelse og det å jobbe med musikkteater med andre mennesker har lært meg å samarbeide med andre på et generelt plan også.» Under praksisperioden min ...
  • Samiske Perspektiver i Teaterundervisningen 

   Rüegg, Anja Elisabeth (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
   Denne eksamensoppgaven undersøker hvordan teaterpedagoger uten samisk bakgrunn kan utvikle undervisningsopplegg som autentisk og antidiskriminerende integrerer samiske perspektiver i teaterundervisningen. Ved å kombinere ...
  • Språket som verktøy i undervisning av dans 

   Lade, Olivia Dahl (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
   Norsk: Oppgaven tar for seg bruk av språk og samarbeid i danseundervisning, samt hvordan lærer kan legge til rette for et læringsmiljø som fremmer dette. Problemstillingen er: Hvordan kan samarbeidslæring og bruk av ...
  • Hvordan kan Lecoqs metode for fysisk teater bidra til å realisere LK 20 sitt mål om folkehelse og livsmestring? 

   Eldevik, Elisabeth Eilertsen (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
   Etter jeg underviste en vgs-klasse i Lecoqs fysiske teater kom det fram at dramaelevene hadde fått mer enn faglig utbytte fra teatertreningen. De hadde også fått et personlig utbytte. De hadde fått verktøy til å mestre ...
  • "Den ensomme kulturskolelæreren": hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet kan innvirke på kulturskolelærerens motivasjon 

   Ringsaker, Marie Andrea (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Musikkteater, Other student thesis, 2024)
   Norsk: I denne oppgaven setter jeg lys på hvilke psykososiale forhold som kan prege kulturskolelærerens nye arbeidshverdag og hvordan dette kan påvirke motivasjonen i jobben. English: In this assignment, I shed ...
  • WE, THE GARMENT PRACTITIONERS 

   Wilhelmsen, Annikken (Masteroppgave Avdeling Design;Klesdesign og kostymedesign, Master thesis, 2024)
   I am a garment practitioner, and so are you. Wearing clothes, washing clothes, folding, touching, feeling, sensing, looking - Continuously engaging with materials in relation to our own bodies. We gather experiences, ...
  • Ekspressivitet i teaterrommet 

   Nybø, Helene Nordbye (Eksamensoppgave PPU scenekunst; Teater, Other student thesis, 2024)
   Norsk: Ekspressivitet i teaterrommet er en oppgave som utforsker hva jeg som dramapedagog kan gjøre for å legge til rette for ekspressivitet hos enkeltelever og hos elevgruppen. Jeg ser på problemstillingen fra et ...
  • ἀνάπτυξις 

   Barth, Theodor (Design, 2024)
   Norsk: Denne samlingen av handouts kalles anaptúxis (ἀνάπτυξις) - et gresk begrep som betyr vekst, utvikling, forklaring. I lingvistikk definerer det innsettingen av vokaler som letter diksjon. I sum bestemmer det en ...
  • A HUGE PILE OF CORPSES WEATHER PROCESSES IN THE FACE OF SHARED NARRATIVE 

   Aubyn, Victor Kojo (Masteroppgave Avdeling Kunst og håndverk;Medium- og materialbasert kunst, Master thesis, 2024)
   English: This thesis delves into the complex relationship of identity, looking at how posters and colour act as transference connecting and defining identity beyond the boundaries of race, religion, ethnicity, gender, ...
  • LACKING A GRAND NARRATIVE, WE CARRY TINY MYTHOLOGIES 

   Amstrup, Nanna Vang (Masteroppgave Avdeling Kunst og håndverk;Medium- og materialbasert kunst, Master thesis, 2024)
   Dansk: Alle fortællinger har en fortæller, og ingen fortæller er objektiv. Lacking A Grand Narrative, We Carry Tiny Mythologies er et projekt som tar for seg at lage en skeiv gjenfortælling av myterne om månegudinnen ...
  • IMAGINATION AS SPACE FOR HOPE 

   Vásquez, Carolina (Masteroppgave Avdeling Kunst og håndverk;Medium- og materialbasert kunst, Master thesis, 2024)
   English: This thesis and the artwork developed during the Master in Art and Public Space explore the potential of imagination to inspire hope for a livable future, for both humans and animals in the face of the ...
  • På felles grunn 

   Kjørholt, Silje (Masteroppgave Avdeling Kunst og håndverk;Medium- og materialbasert kunst, Master thesis, 2024)
   Norsk: Masteroppgaven På felles grunn drøfter spørsmål om kroppens forhold til underlaget og hvordan det settes i spill gjennom handlinger i rom. Jeg har reflektert rundt erfaringer med performancen KJ KN KA og mitt ...
  • This Game Whispers 

   Isendahl, Zeke (Masteroppgave Avdeling Kunst og håndverk;Medium- og materialbasert kunst, Master thesis, 2024)
   English: My work revolves around the typological transformation of forms and objects as they are diffused or spread between cultures. An object that is appropriated into a new cultural context will likely be adapted ...