Select a community to browse its collections.

Oslo National Academy of the Arts [1543]
 • Barneidrettsbestemmelsene og konkurransedans 

  Hanssen, Camilla (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Norsk: Med utgangspunkt i Deci og Ryans selvbestemmelsesteorien, målorienteringsteorien, teori om attribusjon, mestringsforventninger og typer tankesett, tar oppgaven for seg konsekvensene av at barneutøvere under 11 ...
 • Et bærekraftig liv som danser 

  Loo, Cassandra (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Oppgaven redegjør for hvordan danseopplæringen kan tilrettelegge for mer bærekraftige utøverkarrierer. Med fokus på å integrere kunnskap om restitusjon, skadeforebygging og mental helse hos unge dansere og viktigheten ...
 • Eksamensoppgave 2024 PPU Dans 

  Bjørholm, Oda (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Eksamensoppgave som handler om den estetiske dimensjonen i skolen. Problemstilling er "Hvordan Den kulturelle skolesekken kan bidra til økt estetisk kompetanse hos elever i grunnskolen?". Exam task concerning the aesthetic ...
 • Kreativitet: hva er kreativitet, og hvordan kan jeg som lærer oppmuntre til, og stimulere barn og unges kreativitet i min undervisning? 

  Weidemann, Ida Simone (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i scenekunst, avdeling dans. Final exam. One Year Postgraduate Certificate in Educational theory and practice in Performing Arts, Academy of Dance.
 • Improvisasjon møter klasseledelse 

  Flidushkin, Artemy (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
  Hvordan improvisasjon kan hjelpe til planlegging og klasseledelse for lærere. How can improvisaton help the teacher in developing a more creative teaching and support class leadership.

View more