Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Oslo National Academy of the Arts [1543]
 • Samiske Perspektiver i Teaterundervisningen 

  Rüegg, Anja Elisabeth (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
  Denne eksamensoppgaven undersøker hvordan teaterpedagoger uten samisk bakgrunn kan utvikle undervisningsopplegg som autentisk og antidiskriminerende integrerer samiske perspektiver i teaterundervisningen. Ved å kombinere ...
 • Hvordan kan Lecoqs metode for fysisk teater bidra til å realisere LK 20 sitt mål om folkehelse og livsmestring? 

  Eldevik, Elisabeth Eilertsen (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
  Etter jeg underviste en vgs-klasse i Lecoqs fysiske teater kom det fram at dramaelevene hadde fått mer enn faglig utbytte fra teatertreningen. De hadde også fått et personlig utbytte. De hadde fått verktøy til å mestre ...
 • Et bærekraftig liv som danser 

  Loo, Cassandra (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Oppgaven redegjør for hvordan danseopplæringen kan tilrettelegge for mer bærekraftige utøverkarrierer. Med fokus på å integrere kunnskap om restitusjon, skadeforebygging og mental helse hos unge dansere og viktigheten ...
 • Språket som verktøy i undervisning av dans 

  Lade, Olivia Dahl (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Norsk: Oppgaven tar for seg bruk av språk og samarbeid i danseundervisning, samt hvordan lærer kan legge til rette for et læringsmiljø som fremmer dette. Problemstillingen er: Hvordan kan samarbeidslæring og bruk av ...
 • Tiltak rettet mot motorisk læring og utvikling i danseundervisningen 

  Opdal, Sunniva (Student paper, others, 2024)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i scenekunst (dans) ved Avdeling Dans, 2024

Vis flere