Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Stemmen og stressrespons i krise 

  Enger, Sofia Nesje (Masteroppgave Avdeling Opera;, Master thesis, 2024)
  Norsk: Denne oppgaven har et autoetnografisk preg, gjennom at jeg har observert meg selv og undersøkt min egen resiliens1 som sanger. Fokusområdet i observasjonene dreier seg rundt hvordan ytre faktorer påvirker ...
 • Operaspråk til besvær 

  Håkestad, Filip Natanael (Masteroppgave Avdeling Opera;, Master thesis, 2024)
  Norsk: Oppgaven tar for seg problemstillingen “Hva får vi og hva mister vi når vi fremfører opera på norsk kontra på originalspråket?”. Vi har gått fra å fremføre opera utelukkende på norsk, til svært ofte å fremføre ...
 • Things Dry Fast: The topography of walking 

  Panpakdeediskul, Chonlada (Master i Design;Grafisk design og illustrasjon, Master thesis, 2024)
  English: Everything here dries fast. Even the acrylic colour dries faster than it does in my home country. The northern climate has changed one perception of time and slowly formed new habits and distinct senses of ...
 • Hvordan kan Stanislavskijs arbeid på eget operastudio bistå operasangere med å formidle godt på scenen? 

  Aas, Johannes Nikolai (Masteroppgave Avdeling Opera;, Master thesis, 2024)
  Oppgaven tar for seg problemstillingen "Hvordan kan Stanislavskijs arbeid på eget operastudio bistå operasangere med å formidle godt på scenen?". Oppgaven bruker litteraturstudiet og introspeksjon som metoder ...
 • Funeral Monologue-a record of the designer’s journey of self-rescue 

  Chen, Chieh-shan (Master i Design;Klesdesign og kostymedesign, Master thesis, 2024)
  Have you ever thought about the sudden death of your significant other? If such a tragedy were to happen one day, how would you face it? The beginning of this story originates from grief. On an unsuspecting morning, I ...
 • THE PSYCHOLOGY OF CLOTHING: EMOTIONAL DESIGN FOR HEALING 

  Zhang, Qingyi (Master i Design;Klesdesign og kostymedesign, Master thesis, 2024)
  I vinterskuespillet i Vigeland skulpturpark la jeg merke til hvordan skulpturer forvandlet seg under et snølag. Denne endringen endret utseendet deres og utløste en dyp refleksjon over livets press. Enten fra jobb eller ...
 • The Prescription of Intimacy 

  Wang, Yuzhuo (Master i Design;Klesdesign og kostymedesign, Master thesis, 2024)
  This project portrays the process of approaching intimacy, as an immigrant in modern life. The concept of "home" is constantly shifting, drifting away from notions of "comfort" and "sanctuary." Intimacy can hurt, but the ...
 • Dancing in Tune with Oneself and Others 

  Le, Lieu Thi (Master i Design;Klesdesign og kostymedesign, Master thesis, 2024)
  English: Nothing is absolute; everything is in progress, transitioning and transforming into the dance of becoming. My project, 'Dancing in Tune with Oneself and Others', investigates how seeing the totality of my own ...
 • Vi i nåtid 

  Enkerud, Herman Breda (Master i Design;Grafisk design og illustrasjon, Master thesis, 2024)
  «Vi i nåtid» er et eksperimentelt tegneserieprosjekt. Gjennom tekst og tegning utforsker arbeidet relasjonen mellom individet og det kollektive. En tidvis humoristisk og sår utforskning av et «vi» som aldri blir helt tydelig ...
 • Personlig rolletolkning 

  Karlsen, Veronika (Masteroppgave Avdeling Opera;, Master thesis, 2024)
 • Hvordan kan man oppnå sine personlige ambisjoner, og hvilke strategier kan ligge til grunn for en god mental styrke? 

  Fahre, Jostein (Masteroppgave Avdeling Opera;, Master thesis, 2024)
  Hvordan kan man oppnå sine personlige ambisjoner, og hvilke strategier kan ligge til grunn for en god mental styrke? En sammenligning mellom to forskjellige bransjer, kunst og idrett.
 • Samiske Perspektiver i Teaterundervisningen 

  Rüegg, Anja Elisabeth (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
  Denne eksamensoppgaven undersøker hvordan teaterpedagoger uten samisk bakgrunn kan utvikle undervisningsopplegg som autentisk og antidiskriminerende integrerer samiske perspektiver i teaterundervisningen. Ved å kombinere ...
 • Hvordan kan Lecoqs metode for fysisk teater bidra til å realisere LK 20 sitt mål om folkehelse og livsmestring? 

  Eldevik, Elisabeth Eilertsen (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
  Etter jeg underviste en vgs-klasse i Lecoqs fysiske teater kom det fram at dramaelevene hadde fått mer enn faglig utbytte fra teatertreningen. De hadde også fått et personlig utbytte. De hadde fått verktøy til å mestre ...
 • Et bærekraftig liv som danser 

  Loo, Cassandra (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Oppgaven redegjør for hvordan danseopplæringen kan tilrettelegge for mer bærekraftige utøverkarrierer. Med fokus på å integrere kunnskap om restitusjon, skadeforebygging og mental helse hos unge dansere og viktigheten ...
 • Språket som verktøy i undervisning av dans 

  Lade, Olivia Dahl (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Norsk: Oppgaven tar for seg bruk av språk og samarbeid i danseundervisning, samt hvordan lærer kan legge til rette for et læringsmiljø som fremmer dette. Problemstillingen er: Hvordan kan samarbeidslæring og bruk av ...
 • Tiltak rettet mot motorisk læring og utvikling i danseundervisningen 

  Opdal, Sunniva (Student paper, others, 2024)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i scenekunst (dans) ved Avdeling Dans, 2024
 • Barneidrettsbestemmelsene og konkurransedans 

  Hanssen, Camilla (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Norsk: Med utgangspunkt i Deci og Ryans selvbestemmelsesteorien, målorienteringsteorien, teori om attribusjon, mestringsforventninger og typer tankesett, tar oppgaven for seg konsekvensene av at barneutøvere under 11 ...
 • Eksamensoppgave 2024 PPU Dans 

  Bjørholm, Oda (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Eksamensoppgave som handler om den estetiske dimensjonen i skolen. Problemstilling er "Hvordan Den kulturelle skolesekken kan bidra til økt estetisk kompetanse hos elever i grunnskolen?". Exam task concerning the aesthetic ...
 • Musikkteater som verktøy for personlig utvikling: Styrking av elevers selvoppfatning og sosiale kompetanse 

  Fredagsvik, Andreas Aaness (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Musikkteater, Other student thesis, 2024)
  «Friheten musikkteater har gitt meg, har gitt meg en mye bedre selvfølelse og det å jobbe med musikkteater med andre mennesker har lært meg å samarbeide med andre på et generelt plan også.» Under praksisperioden min ...
 • Improvisasjon møter klasseledelse 

  Flidushkin, Artemy (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
  Hvordan improvisasjon kan hjelpe til planlegging og klasseledelse for lærere. How can improvisaton help the teacher in developing a more creative teaching and support class leadership.

View more