Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • [Uten tittel] 

  Halle, Ragni (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Kreativitet i en målstyrt skole 

  Bull, Kristine Grjotheim (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022
 • [Uten tittel] 

  Solhaug, Karoline Eriksen (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Mennesket først!: om danning i møte med teaterfaget 

  Garseg, Per (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Kvale, Pål Fredrik (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Garmanslund, Kristian (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Elvestad, Morten (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Kvitvik, Lena Jacobsen (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Rasmussen, Pål Louis Kaupang (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Borge, Henrik Eilif (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Tekst er Alt 

  Karlsen, Kyrre Heldal (Masteroppgave Teaterhøgskolen;, Master thesis, 2021)
  Skriftlig del av masterprosjekt, MA Teater, 2021
 • Knuter 

  Liavaag, Ingrid (Masteroppgave Teaterhøgskolen;, Master thesis, 2021)
  Skriftlig del av masterprosjekt, MA Teater, 2021
 • Refleksjoner om egen praksis 

  Damon, Ingri Enger (Masteroppgave Teaterhøgskolen;, Master thesis, 2021)
  Skriftlig del av masterprosjekt, MA Teater, 2021
 • Det hendøendes potensial. 

  Bjørke, Jo Even (Masteroppgave MA Teaterhøgskolen;, Master thesis, 2021)
  Skriftlig del av masterprosjekt, MA Teater, 2021
 • Psykisk helse 

  Mohrsen, Knut (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020. Emnekode og emnenavn/ fag: PPDPE Pedagogikk og PPDFD Fagdidaktikk.
 • Improvisasjonsteater i dagens skole 

  Dønheim, Olav Kåre (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020.
 • Estetiske læringsprosesser i den kulturelle skolesekken 

  Kahrs, Liv-Ellen Haugland (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020. Emnekode og emnenavn/ fag: PPDPE Pedagogikk og PPDFD Fagdidaktikk.
 • Klasseledelse i teater i kulturskolen 

  Klein, Lone Maria (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020.
 • Lærerens påvirkning på gruppekultur 

  Hagen, Marianne Ek (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning, teater, Avdeling Dans, Student paper, others, 2019)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2019.
 • No reason to cry 

  Tombre, Jon (Avgangsforestilling MA Teaterhøgskolen, Student paper, others, 2019)
  Del av en masteroppgave, et prosjekt i flere deler. (Tidligere vist: Dette barnet, Det norske teatret scene 2 ; Bejing stories, Kirkenes, Barents spektakel)

Vis flere