Recent Submissions

 • Hvordan kan man som leder tilrettelegge for kreativt samspill i faget Teaterproduksjon? 

  Flaaten Bjørk, Jarl (Eksamensoppgave PPU teater, Other Student thesis, 2023)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2023.
 • [Ingen tittel] 

  Bjørnskau, Mira (Eksamensoppgave PPU teater;, Other Student thesis, 2023)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2023.
 • ARBEIDSFORMER I TEATERTEORI PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE, ESTETISK DANNING ELLER ET PUGGEFAG?: EN OPPGAVE OM TEORIUNDERVISNING I DRAMA OG TEATERFAGET PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE 

  Holmen, Elias Duedahl (Eksamensoppgave PPU teater;, Other Student thesis, 2023)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2023.
 • Breddens muligheter: Ikke bare “Haien kommer” i gymsalen - Hvordan kan breddeundervisning i drama i grunnskolen bidra til dybdelæring, kreativitet og dannelse? 

  Engh, Ingjerd (Eksamensoppgave PPU teater;, Other Student thesis, 2023)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2023.
 • [Ingen tittel] 

  Gustafsen, Thea Sofie (Eksamensoppgave PPU teater;, Other Student thesis, 2023)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2023.
 • Loggbok i teaterensemble på videregående skole 

  Konnestad, Magnhild (Eksamensoppgave PPU teater;, Other Student thesis, 2023)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2023.
 • Hva kan motivere ungdom til å drive med drama i skolen? 

  Johnsen, Tara Færø (Eksamensoppgave PPU teater;, Other Student thesis, 2023)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2023.
 • Drama som metode for folkehelse og livsmestring 

  Grønbekk, Caroline (Eksamensoppgave PPU teater, Other Student thesis, 2023)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2023.
 • [Uten tittel] 

  Halle, Ragni (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Kreativitet i en målstyrt skole 

  Bull, Kristine Grjotheim (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022
 • [Uten tittel] 

  Solhaug, Karoline Eriksen (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Mennesket først!: om danning i møte med teaterfaget 

  Garseg, Per (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Kvale, Pål Fredrik (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Garmanslund, Kristian (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Elvestad, Morten (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Kvitvik, Lena Jacobsen (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Rasmussen, Pål Louis Kaupang (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Borge, Henrik Eilif (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Psykisk helse 

  Mohrsen, Knut (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020. Emnekode og emnenavn/ fag: PPDPE Pedagogikk og PPDFD Fagdidaktikk.
 • Improvisasjonsteater i dagens skole 

  Dønheim, Olav Kåre (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020.

View more