Recent Submissions

 • [Uten tittel] 

  Halle, Ragni (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Kreativitet i en målstyrt skole 

  Bull, Kristine Grjotheim (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022
 • [Uten tittel] 

  Solhaug, Karoline Eriksen (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Mennesket først!: om danning i møte med teaterfaget 

  Garseg, Per (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Kvale, Pål Fredrik (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Garmanslund, Kristian (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Elvestad, Morten (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Kvitvik, Lena Jacobsen (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Rasmussen, Pål Louis Kaupang (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • [Uten tittel] 

  Borge, Henrik Eilif (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022.
 • Psykisk helse 

  Mohrsen, Knut (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020. Emnekode og emnenavn/ fag: PPDPE Pedagogikk og PPDFD Fagdidaktikk.
 • Improvisasjonsteater i dagens skole 

  Dønheim, Olav Kåre (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020.
 • Estetiske læringsprosesser i den kulturelle skolesekken 

  Kahrs, Liv-Ellen Haugland (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020. Emnekode og emnenavn/ fag: PPDPE Pedagogikk og PPDFD Fagdidaktikk.
 • Klasseledelse i teater i kulturskolen 

  Klein, Lone Maria (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2020)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2020.
 • Lærerens påvirkning på gruppekultur 

  Hagen, Marianne Ek (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning, teater, Avdeling Dans, Student paper, others, 2019)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2019.
 • [Uten tittel] 

  Nordby, Birgit (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning, teater, Avdeling Dans, Student paper, others, 2017)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2017
 • Hvordan kan jeg som teaterpedagog planlegge og gjennomføre undervisning som bidrar til rehabilitering av insatte? 

  Olaussen, Morten (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning, teater, Avdeling Dans, Student paper, others, 2017)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2017
 • [Uten tittel] 

  Hiorth, Maren Eikli (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning, teater, Avdeling Dans, Student paper, others, 2017)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2017
 • Experiencing life through theatre. Or how can I support my last year high school students in their identity formation process and personal development? 

  Garro, Gerard (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning, teater, Avdeling Dans, Student paper, others, 2017)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2017
 • Hvordan oppfattes relevansen av dramafag i videregående skole i dag og bør opplæringen moderniseres? 

  Barfod, Hanna (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, teater, Student paper, others, 2015)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015

View more