• Oslo International Acting Festival 2012. Theme: Techniques and Methods 

   Henriksen, Hans; Petit, Leonard; Thom, Alison Sarah; Stumpf, Berit; Setrakian, Ed; Fuhrmann, Harald; Keller, Michael; Ely, Karmenlara; Stene, Øystein; Iumiento, Gianluca (Lecture, 2012-06)
   The 2012 Oslo International Acting Festival had focus on a confrontation between the System of Constantin Stanislavsky – used in the school as the main pedagogical approach – with other German and American acting traditions. ...
  • S O A R E 

   Næss, Tale (Literary arts, 2013)
   «S O A R E» er en scenetekst for fem skuespillere eller flere. Stykket er skrevet i 2012-2013, og den ble startpunktet for Tale Næss stipendiatprosjekt i scenetekst på Teaterhøgskolen i Oslo. Stykket har hatt ...
  • Oslo International Acting Festival 2013. Theme: The Audience 

   Chetouane, Laurent; Schechner, Richard; Mendoza, Gisella; Bökkelmann, Veronika; Stene, Øystein; Iumiento, Gianluca (Lecture, 2013-06)
   In 2013 the festival’s theme was “the audience”. The festival tried to question, problematize, explore and research performance approaches and acting techniques related to the audience: What happens when the audience is ...
  • Ny scenekunst - nye kunnskaper/ ferdigheter? 

   Lid, Tore Vagn (Literary arts, 2015)
   Fanzine. 32 s. Del av "Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater - et scenisk symposium", arrangert på Cornerteatret i Bergen 2-3 juni 2015. Idé, konsept, redaksjonelt ansvarlig: Tore Vagn Lid. Grafisk utforming: ...
  • Dub Leviathan! : et scenisk seminar 

   Lid, Tore Vagn (Lecture, 2015-02-07)
   Scenisk seminar på Dramatikkens Hus i Oslo. Samarbeidspartnere var Dramatikkens Hus og Transiteatret, Bergen. Seminaret ble ledet av Tore Vagn Lid og er en del av hans prosjekt "Nye forestillinger - nye verktøy : kunnskaper ...
  • Sang i teatret : en undersøkelse om betydningen av sang i teatret i Norge 

   Tunaal, Hege (Other type of report, 2015-03-26)
   Fra introduksjonen: "Den individuelle sangundervisningen ved Teaterhøgskolen har i de senere årene blitt sterkt redusert. Ut fra min erfaring som sangartist og sangpedagog i 36 år, er min påstand at sang, som jo består av ...
  • Oslo International Acting Festival 2015. Theme: Nordic Profiles 

   Nordin, Per; Ely, Karmenlara; Eeg-Tverrbakk, Camilla; Sandquist, Ville; Lid, Tore Vagn; Stene, Øystein; Iumiento, Gianluca (Lecture, 2015-08)
   Oslo International Acting Festivals theme this year is Nordic Profiles – teachers and stage performers who in various ways reflects Nordic diversity of performative strategies and acting techniques. Both new and more ...
  • From 1 : 100 – and back again 

   Næss, Tale (Conference lecture, 2015-10-21)
   I am an Artistic Research Fellow at Oslo National Academy of the arts, the Academy of Theatre. I am a playwright, author and dramaturge, and my research is in the field of performative text. My background is as an author. ...
  • Der barna sover 

   Næss, Tale (Performing arts, 2016)
   Scenetekst framført som lesning med barn og voksne i rollene, under Scenetekstivalen, Vårscenefest i Tromsø 27. april 2016.
  • Finn Iunker og sjøflyene presenterer 

   Iunker, Finn (Literary arts, 2016)
   Scenetekst fremført på arrangementet «Husdramaraton», Dramatikkens hus lørdag 30. januar 2016. Tekst: Finn Iunker. Medvirkende: Finn Iunker, Ole Johan Skjelbred og Hauk Heyerdahl.
  • Korridorer og rom / Corridors and rooms / Coridoi i cameras 

   Næss, Tale (Performing arts, 2016)
   This text was written with a specific place in mind, and as a part of the Artistic Research project “1:100”. It was a part of a sight specific production during the festival Quartieri dell'Arte and the Moai project. The ...
  • Stat og ekstase 

   Næss, Tale (Performing arts, 2016)
   Stat og ekstase er en forestilling med dans, installasjon, musikk og poesi. Medvirkende: Jon Tombre, Tale Næss, Liv Hanne Haugen, Amund Sjølie Sveen og Lawrence Malstaf. Premiere 24. juni 2016, Støperiet, Harstad.
  • Oslo International Acting Festival 2015: Rapport og oppsummering 

   Stene, Øystein; Iumiento, Gianluca (Other type of report, 2016)
   Oslo International Acting Festival ble startet som en internasjonal plattform for utveksling og utforskning av skuespillerkunst og performative strategier, første gang avviklet 2012. Målet var å skape en festival som kunne ...
  • Stemmer fra Israel. Hittetekster 

   Iunker, Finn (Literary arts, 2016)
  • Prosjektbeskrivelse 2015 : Fra 1:100 - eller kunsten å fortelle et "vi" 

   Næss, Tale (Other type of report, 2016-01-28)
   De siste årene har jeg kjent på en stor uro. Jeg lever i det jeg har kalt en etisk spenning. Den lille og den store historien har begynt å blande seg, og det har blitt mer problematisk å se mitt eget liv isolert fra «de ...
  • Highway Hypnosis. Phase 1 

   Lid, Tore Vagn (Performing arts, 2016-02-19)
   Highway Hypnosis er arbeidstittelen på et scenekunstkonsept av Tore Vagn Lid. Prosjektet utvikles i et formalisert samarbeid mellom Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid («Kunnskaper og ferdigheter for et ...
  • [Prosjektpresentasjon] 

   Iunker, Finn (Other presentation, 2016-03-16)
   Presentasjon av stipendiatprosjekt på Norwegian Artistic Research Spring Forum, Holmen fjordhotell, Asker. 16. mars 2016. Arrangør: Norwegian Artistic Research Programme. Moderator: Ellen Røed.
  • Kunsten å felle en kirsebærallé 

   Næss, Tale (Journal article, 2017)
   Offentligheten er det stedet som gir oss mulighet til å handle politisk, sier Hannah Arendt. I invitasjonen til seminaret «om det politiske i scenekunsten» skriver Ingri Fiksdal og Valborg Frøysnes at denne offentligheten ...
  • Presentation Klækken 09.03.17 

   Næss, Tale (Lecture, 2017)
   My research is on playwriting. On writing plays. I have called my research from 1:100 - and back again. I have given myself the task to explore how to write a play, or plays - that presents a multitude of perspectives. ...
  • «Darkness – the enemy inside» - the Oxford reading 

   Næss, Tale (Performing arts, 2017)
   On the 16th of June 2017, there was a reading from the Hybrid Plays project EU Collective Plays! - during the conference Translation into theatre and the Social Sciences in Oxford. The reading was the performative part of ...