Show simple item record

dc.contributor.authorBarth, Theodor
dc.contributor.editorBarth, Theodor
dc.coverage.spatialNorge, Osloen_US
dc.date.accessioned2021-10-31T14:04:18Z
dc.date.available2021-10-31T14:04:18Z
dc.date.issued2021-11-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826638
dc.descriptionLysbilder (paneler) Manuskript (lapper)en_US
dc.description.abstractPrøve—bidraget søker å demonstrere en sidelengs transposisjon mellom panelverk, oppstilling og atlas. Oppstillingen undersøker posisjon, situasjon og opptak i tegning under feltarbeid, og plansjenes leselighet som panelverk i ettertid. «Å lese noe som aldri ble skrevet» er blikket Georges Didi-Huberman utvikler på basis av Aby Warburgs minnesatlas MNEMYSYNE. Tilnærmingen kommer her til anvendelse på ms./plv. 1247 ved Nasjonalbiblioteket med tittelen « Erindring af Fjeldreisen i 1820. Tilegnet min Ven Boeck. Keilhau. Christiania 1821.» Leselighet betinget tegningens etterliv. Metoden kombinerer proksemikk og semiotikk i forståelsen av mennesket i geologisk tid, der tegninger opptrer som stratifiserte opptak mellom holdning og handling. En gjenopptegning av det jordlige med vekt på høydeperspektiv, sittestilling og proksemiske koter. Dømmekraftens røfter i en livssone preget av kontrastene mellom det korte menneskelivet, geologiens lange tid og tegningens mellomtid som formidler dem. Oppstillingens tid er materialistisk, kartografisk og utgjør en dekonstruksjon av begrepet ANTROPOCEN (et begrep med basis i mennesket som livsform, som langt overskrider menneskelivet og det større historiske rammeverket). Innlegget er et eksempel på en visuell tilnærming i utviklingen av tekstlig innhold, der det er de visuelle plansjene og tekst lappene som tilsammen utgjør panelene, og gestalter den teoretiske refleksjonen. Med en tydelig henvisning til loggboken som basis format. ThB. ______ Lenke til streamet seminar: https://mediasite.nb.no/Mediasite/Play/ee23c8253f7349199a8da09287dd162f1d ______ Prof. Siri Hermansen (Kunst i offentlig rom, KHiO) bidro også ved samme anledning. Rammen for bidraget er samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og KHiO.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherKHiOen_US
dc.relation.haspartPaneler (oppstilling) og Lapperen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMINNESATLAS & GJENOPPTEGNINGEN AV DET JORDLIGEen_US
dc.title.alternativeEN OPPSTILLINGen_US
dc.typeLectureen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderTheodor Barthen_US
dc.subject.nsiAntroponomien_US
dc.relation.projectSERIE 112: kulturarv i miljøperspektiv (Nasjonalbiblioteket)en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal