Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Oslo National Academy of the Arts [1543]
 • Tiltak rettet mot motorisk læring og utvikling i danseundervisningen 

  Opdal, Sunniva (Student paper, others, 2024)
  Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i scenekunst (dans) ved Avdeling Dans, 2024
 • Eksamensoppgave 2024 PPU Dans 

  Bjørholm, Oda (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Eksamensoppgave som handler om den estetiske dimensjonen i skolen. Problemstilling er "Hvordan Den kulturelle skolesekken kan bidra til økt estetisk kompetanse hos elever i grunnskolen?". Exam task concerning the aesthetic ...
 • Improvisasjon møter klasseledelse 

  Flidushkin, Artemy (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
  Hvordan improvisasjon kan hjelpe til planlegging og klasseledelse for lærere. How can improvisaton help the teacher in developing a more creative teaching and support class leadership.
 • Språket som verktøy i undervisning av dans 

  Lade, Olivia Dahl (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
  Norsk: Oppgaven tar for seg bruk av språk og samarbeid i danseundervisning, samt hvordan lærer kan legge til rette for et læringsmiljø som fremmer dette. Problemstillingen er: Hvordan kan samarbeidslæring og bruk av ...
 • Hvordan kan Lecoqs metode for fysisk teater bidra til å realisere LK 20 sitt mål om folkehelse og livsmestring? 

  Eldevik, Elisabeth Eilertsen (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Teater, Other student thesis, 2024)
  Etter jeg underviste en vgs-klasse i Lecoqs fysiske teater kom det fram at dramaelevene hadde fått mer enn faglig utbytte fra teatertreningen. De hadde også fått et personlig utbytte. De hadde fått verktøy til å mestre ...

Vis flere