Now showing items 19-38 of 52

  • Improvisasjon i samtidsdans 

   Aagedal, Linn Christin (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning, Avdeling Dans;, Student paper, others, 2019)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2019
  • Individ-gruppe-læringsmiljø. Hvordan kan jeg som danselærer bidra til et godt læringsmiljø som ivaretar individet i en gruppe? 

   Hansen, Mari Holtet (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
  • [Ingen tittel] 

   Andresen, Rebekka (Eksamensoppgave PPU dans;, Other Student thesis, 2023)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2023.
  • [Ingen tittel] 

   Strand Selås, Hanna (Eksamensoppgave PPU dans;, Other Student thesis, 2023)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2023.
  • [Ingen tittel] 

   Mørkrid Thøgersen, Søren (Eksamensoppgave PPU dans;, Other Student thesis, 2023)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2023.
  • [Ingen tittel] 

   Haugli, Marianne (Eksamensoppgave PPU dans;, Other Student thesis, 2023)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk-utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2023.
  • Kinetic Awareness : en vei til estetisk erfaring og selvrealisering 

   Torgersen, Anette (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2011)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2011
  • Klasseledelse – fra autoritet til autonomi 

   Oskarsen, Ina-Helén (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
  • Kropp, kjønn og stereotypier i danseundervisning 

   Melhus, Marte Kristine Brustad (Eksamensoppgave praktisk-pedagogisk utdanning, Avdeling Dans;, Student paper, others, 2022)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2022
  • Læringsprosessen i moderne- og samtidsdans gjennom samarbeid 

   Cabascango, Edwin (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning, Avdeling Dans, Student paper, others, 2017)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2017
  • Mirror, mirror on the wall…What can I, as a ballet teacher, do to prevent eating disorders or help a student with such a problem? 

   Marthinsson, Johanna (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2013)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2013
  • Motivasjon og mestringsklima 

   Gregory, Anita Suzanne (Eksamensoppgave praktisk-pedagogisk utdanning, Avdeling Dans;, Student paper, others, 2022)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2022
  • På hvilke måter kan elevers arbeid med filmproduksjon bidra til et godt samspill i gruppe? 

   Ulrichsen, Marianne O. (Student paper, others, 2012)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2012
  • Språket som verktøy i undervisning av dans 

   Lade, Olivia Dahl (Eksamensoppgave PPU scenekunst;Dans, Other student thesis, 2024)
   Norsk: Oppgaven tar for seg bruk av språk og samarbeid i danseundervisning, samt hvordan lærer kan legge til rette for et læringsmiljø som fremmer dette. Problemstillingen er: Hvordan kan samarbeidslæring og bruk av ...
  • Tilpasset danseundervisning for elever med ulike grader av hørselsutfordringer 

   Lønn, Anne-Line (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
  • Tilpasset opplæring 

   Johansen, Linda (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2011)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2011
  • Tilpasset opplæring for motivasjon ved skader og sykdom i videregående skole 

   Markussen, Kristine Langholm (Eksamensoppgave praktisk-pedagogisk utdanning, Avdeling Dans;, Student paper, others, 2022)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Dans, 2022
  • Tiltak rettet mot motorisk læring og utvikling i danseundervisningen 

   Opdal, Sunniva (Student paper, others, 2024)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i scenekunst (dans) ved Avdeling Dans, 2024
  • [Uten tittel] 

   Borgan, Iselin Aamodt (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2015)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2015
  • [Uten tittel] 

   Vaagland, Mari (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2013)
   Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2013