Now showing items 1048-1067 of 1452

  • The Rainbow in the Room: Experiencing Space with Colours 

   Jakobsdóttir, Auður Rún (Master thesis, 2020)
   Masteroppgave Interiørarkitektur og møbeldesign, Avdeling Design
  • Rammeverk / Kroppsverk 

   Bendixen, Helle (Avgangsforestilling MA Teaterhøgskolen;, Student paper, others, 2019)
   Del av en masteroppgave, i teater (scenografi), et avgangsprosjekt. Prosjektet består av både en performativ visning og en romlig installasjon. Medskapende aktør: Fredrik Høstaker. Dans: Kyuja Bae. Musikk: Mats Høstaker
  • Rapport for prosjektet From the Coolest Corner i Norge 

   Hanevold, Ingjerd; Kaufmann, Martina; Bull, Knut Astrup; Halén, Widar; Sørheim, Elisabeth (Research report, 2013)
   Intensjonen for prosjektet "From the Coolest Corner" var å ta pulsen på smykkekunsten i Norden og se den i et internasjonalt perspektiv. I tillegg har fokus vært å stimulere til teoriutvikling på feltet og bidra til å bygge ...
  • Rapport för Jan Pettersson KU Publikations projekt Printmaking in the Expanded Field 

   Pettersson, Jan Stefan (Other type of report, 2018)
   Printmaking in the expanded field A pocket book for the future collected text and thoughts är en sammanställning och registrering av det forskningsprojekt som jag initierade 2011 och som avslutades med seminaret PITEF, ...
  • Rapport för KUF-projektet EARTHLY MATTERS 

   Slotte, Caroline (Visual arts, 2019-02)
   Projektet Earthly Matters är ett konstnärligt utvecklingsarbete kretsande kring materialitet och materialmässiga tvetydigheter. Människans förmåga att identifiera och kategorisera material på basen av visuella kännetecken ...
  • Rapport fra Research Lab høst 2020 

   Wester, Trine; Schrøder, Tiril; Disen, Karen (Other type of report, 2021)
   Research Lab startet som et pilotprosjekt, der intensjonen var å utvikle et forskningsbasert undervisningsopplegg rundt aktuell tematikk knyttet til Artistic Research. Målgruppen var både BA og MA, samt ansatte som ønsket ...
  • Rapport fra Tiril Schrøder og Karen Disen på bruk av KUF-midler til seminaret «Skissen», 18 november 2016 

   Disen, Karen; Schrøder, Tiril (Other type of report, 2016)
   «Skissen» var felles seminar under Agenda-paraplyen til Kunst og Håndverk, arrangert i samarbeide med Tegnerforbundet og Tegnebiennalen 2016, i tillegg støttet av Fritt Ord. Seminaret var en del av et pågående lengre ...
  • Rapport om KUF sommeren 2023 

   Barth, Theodor (Other type of report, 2023-08-08)
   Rapporten viser til forskningselementer som er under ferdigstilling til publisering, med vekt på læringsutbytte fra foregående år med master-undervisning i teori, og fra KUF sommeren 2023 med tanke på kommende undervisningsår. ...
  • Rapport. Møter i utstillingsrommet 

   Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-11-24)
   Denne rapporten er en redegjørelse for utviklingsprosessen i min utforsking innen utstillingsdesign for fagmuseer. Utviklingsarbeidet er gjennomført innenfor Stipendprogrammet for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling ...
  • Re-existensia 

   Kolstø, Annabeth; Bakke, Ingunn (Design, 2015)
   Våren 2015 inngikk Ingunn Bakke og Annabeth Kolstø i et samarbeid om å utvikle kjoler til en klesvisning under Festspela i Heidal, som er en litteratur-, musikk- og kunstfestival. Annabeth Kolstø har designet og sydd 4 ...
  • RE-PUBLIC Jewellery 

   Ljungberg, Anders (Research report, 2016-02-17)
   Smyckekonsten är en konstart som öppnar för möjligheten att utforska frågor kring den kroppsliga identiteten i relation till det offentliga. I en tid då föreställningen om våra kroppar, i hög grad skapas utifrån generaliserande ...
  • THE RECEDING “GEOGNOSTIC” HORIZON 

   Barth, Theodor (Lecture, 2021-04-15)
   Contribution to seminar-series Snow- and Ice-Covered Alps, at the Norwegian National Library. The contribution discusses the relation between drawing and the site, where e.g. altitude-differences play a role. There are ...
  • Reconsidering Rave 

   Gadir, Tami (Lecture, 2019)
   Fans of electronic dance music often speak in terms of "PLUR" (peace, love, unity, respect) to describe their favourite scenes. In this presentation, Tami Gadir will address such claims in relation to her forthcoming book, ...
  • Reflection paper on Unfinished Busyness 

   Hellesen, Putli (Masteroppgave Avdeling Dans;, Master thesis, 2021)
   Skriftlig del av masterprosjekt, MA Dans, 2021
  • REFLECTION. Weaving Fabrics for Suits 

   Schmidt, Franz Petter (Doctoral thesis, 2017)
   Foreword: I began the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme at the Oslo National Academy of the Arts (KHiO) in October 2011. My work, Weaving Fabrics for Suits, was developed in the textile department of the Art ...
  • Refleksiv dramaturgi: Etyder for et (scene)kunstfelt i endring 

   Lid, Tore Vagn (Book; Peer reviewed, 2018)
   Den som leser disse ordene, befinner seg nå allerede over terskelen til en samling av det forfatteren har kalt refleksive etyder. Ordet etyde utvides her fra musikkens mest ‘klassiske’ avdeling, hvor det betegner et ...
  • Refleksjoner om egen praksis 

   Damon, Ingri Enger (Masteroppgave Teaterhøgskolen;, Master thesis, 2021)
   Skriftlig del av masterprosjekt, MA Teater, 2021
  • Refleksjoner. Møter i utstillingsrommet. Et utviklingsarbeid om utstillingsdesign for museer 

   Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-12-17)
   Denne samlingen tekster er skrevet i forbindelse med et kunstnerisk utviklingsprosjekt innen utstillingsdesign for fagmuseer, gjennomført i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen ...
  • Refleksjoner. Smykker i flettet fjærstål 

   Disen, Karen (Book, 2005)
   Med katalogen «Refleksjoner» har jeg forsøkt å gi et innblikk i den mangfoldige hverdagen som frambringer mine smykker. Jeg har stor respekt for materialenes egenskaper og teknikkenes muligheter samt smykkekunstens ca 70 ...
  • Reflexive Dramaturgy - Scenic Digital Book Launch by Tore Vagn Lid 

   Lid, Tore Vagn (Performing arts, 2021)
   The book «Reflexive Dramaturgy» makes up the last part of a perennial artistic research project that Tore Vagn Lid has been leading as a professor at the Oslo National Academy of the Arts. The launch of the Norwegian edition ...