Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLyster, Janne-Camilla
dc.date.accessioned2024-02-28T13:16:14Z
dc.date.available2024-02-28T13:16:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3120325
dc.description.abstractNorsk: Se for deg ord som nærmer seg en bevegelse, med lukkede øyne eller som søvngjengere, ord som driver utover det man kan forestille seg på forhånd, og inviterer både forfatter og leser inn i en sone hvor tiden formerer seg, hvor kroppen vokser til fotnoter og hud av papir, kjenner smaken av språk, tilpasser ørene deres til bølgelengde av blått. I en rekke korte essays om sin praksis med å skrive koreografisk poesi og partiturer byr Janne-Camilla Lyster på refleksjoner over tid, hukommelse og sanser, over oversettelse, tegnsetting og rytme, over sprekker og feil, over det umulige og enda andre ting. Hva skal til for å gli inn i en annen form for eksistens, for eksempel en stol? Kontekstuell merknad: Disse essayene ble først utgitt som en del av boken Choreographic Poetry (2019), en samling av litterære partiturer for dans. De er skrevet innenfor rammen av min doktorgrad i kunstnerisk forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo, Koreografisk poesi: skape litterære partiturer for dans. Takk til danserne og musikere som bidro til utviklingsprosessen PhD-prosjektet. Til Chrysa Parkinson, Anne Gry Haugland og Bojana Cvejić for deres verdifulle bidrag under prosessen med å skrive disse essayene. Og til Jeroen Peeteters og Mette Edvardsen for videre redaksjonell dialog. English: Imagine words approaching a dance eyes closed or sleepwalking, words adrift beyond what can be envisioned beforehand, prompting writer and reader alike into a zone where time multiplies, where bodies grow footnotes and paper skin, savour the taste of language, attune their ears to the wavelength of blue. In a string of brief essays on her practice of writing choreographic poetry and scores, Janne-Camilla Lyster offers reflections on time, memory and the senses, on translation, punctuation and rhythm, on crevasses and mistakes, on the impossible and yet other things. What does it take to slip into another form of existence, say, a chair? Contextual note: These essays were first published as part of the book Choreographic Poetry (2019), a collection of literary scores for dance. They were written in the framework of my PhD in artistic research at the Oslo National Academy of the Arts, Choreographic Poetry: Creating literary scores for dance. Thanks to the dancers and musicians who contributed to the process of developing the PhD project. To Chrysa Parkinson, Anne Gry Haugland and Bojana Cvejić for their valuable contributions during the process of writing these essays. And to Jeroen Peeters and Mette Edvardsen for further editorial dialogue.en_US
dc.publisherKunsthøgskolen i Osloen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBeing a chair: Essays on choreographic poetryen_US
dc.typeNon-fiction monographen_US
dc.identifier.cristin2246918


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal