Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVinje, Petrine
dc.date.accessioned2024-02-19T13:29:49Z
dc.date.available2024-02-19T13:29:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3118479
dc.description.abstractNorsk: I utstillingen Surfacing Solids, viser Petrine Vinje kunstverk som utforsker hvordan jorden bærer minner, skjult i lag av humus, leire, mineraler og sjøvann. Hun har undersøkt funnene av en arkeologisk utgravning av den første urbane bosetningen i Oslo, og mineral- og fossile materialer, som den menneskeskapte kompositten Solid Surface (ofte referert til som Corian®). Disse materialene fungerer som hovedkomponenter i nye skulpturer laget for Galleri F15. I flere verk henter Vinje kilder fra norrøn poesi, den materielle tekstkulturen fra den historiske tiden da vi gikk over fra muntlige til bokstavelige kommunikasjonssystemer. Ved å la disse tekstkildene komme til overflaten gjennom høyteknologiske materialer, digitale og eldgamle teknologier, forsøker Vinje å oppnå en utflating av tid, der hun forener det ennå ikke kjente i fortid, nåtid og fremtid og bringer det sammen i rom som huser utstillingen. English: In the exhibition Surfacing Solids, Petrine Vinje shows artworks that explores how the earth bears memories, hidden in stratified layers of humus, clay, minerals and seawater. She has examined the founds of an archaeological excavation of the first urban settlement in Oslo, and mineral- and fossil materials, like the man-made composite Solid Surface (often referred to as Corian®). These materials act as main components of new sculptures created for Galleri F15. In several works, Vinje takes sources from Old Norse poetry, the material text culture from the historical era when we transitioned from oral to literal systems of communication. By allowing these textual sources to surface through hi-tech materials, digital and ancient technologies, Vinje attempts to achieve a flattening of time, in which she unites the not-yet-known in the past, present and future and brings it together in the rooms housing the exhibition.en_US
dc.publisherKunsthøgskolen i Osloen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSurfacing Solidsen_US
dc.typeVisual artsen_US
dc.identifier.cristin2247302


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal