Recent Submissions

 • Botaniske observasjoner 

  Luihn, Camilla (Visual arts, 2024)
  Artist book produsert i tilknytning til utstillingsprosjektet "Botaniske observasjoner" vist på RAM galleri i 2024 Artist book produced in connetion to the exhibition project "Botanical Observations" shown at RAM gallery ...
 • Det som blir igjen 

  Luihn, Camilla (Visual arts, 2022)
  Kunstnerbok som følger prosjektet "Det som blir igjen". Artist book that has been a direct result of the project "What remains".
 • Botaniske observasjoner 

  Luihn, Camilla (Visual arts, 2024)
  Norsk: Utstillingen «Botaniske observasjoner» viser arbeid basert på en langvarig konseptuell tilnærming til iakttakelser og undersøkelser Camilla Luihn gjør i det urbane miljøet. I utstillingen viser Luihn verk med ...
 • Unravelling a Radical 

  Vinje, Petrine (Film, 2023)
  Norsk: Videoen følger en konservator fra Kulturhistorisk museum (Universitetet i Oslo) når hun reiser til det sveitsiske forskningsinstituttet Paul Scherrer Institute, med fire objekter fra middelalder. I filmen er de ...
 • F-U-Þ-A-R-K 

  Vinje, Petrine (Non-fiction monograph, 2023)
  Norsk: Boken presenterer verk fra årene 2014–22, der jeg har utforsket runer som et skriftsystem, som drivere i mening, form og konsept. Kunstner-forsker-boka er en plattform for tanker som henter næring fra menneskehetens ...
 • Surfacing Solids 

  Vinje, Petrine (Exhibition catalogue, 2023)
  Norsk: Bidragsytere: Boel Christensen Scheel, Victoria Durnak Katalog / - artistbook utgitt i forbindelse med utstillingen Surfacing Solids ved Galleri F15. English: Catalogue /- artistbook released on occassion ...
 • Surfacing Solids 

  Vinje, Petrine (Visual arts, 2023)
  Norsk: I utstillingen Surfacing Solids, viser Petrine Vinje kunstverk som utforsker hvordan jorden bærer minner, skjult i lag av humus, leire, mineraler og sjøvann. Hun har undersøkt funnene av en arkeologisk utgravning ...
 • Ship of the Heart OSSAlt 1300-2023 

  Vinje, Petrine (Visual arts, 2023)
  Norsk: Dette stedsrelaterte skulpturelle verket, plassert i umiddelbar nærhet til en arkeologisk utgravning og med utsikt over den nyreiste bydelen i den innerste kysten av Oslo-fjorden, utfordrer oppfatninger av ...
 • Symbiose 

  Irving Li, Aron (Visual arts, 2023)
  Separatutstilling ved Format Oslo 9 november - 17 desember 2023 I utstillingen reflekterer Aron Irving Li over den enkelte organismens funksjon, rolle og betydning i et større økosystem, med et ønske om å belyse det vi ...
 • Research large format Photogravure: Researching historical print archives to integrate 'found' knowledge into post-digital printmaking workshops. 

  Pettersson, Jan Stefan (Conference lecture, 2023)
  I have for the past 25 years researched old photomechanical processes where my main focus has been especially photogravure or heliogravure on copper. I have also researched photoetching & collotype. This lecture will ...
 • Waves 1 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  Digital tegnet animasjon-laget i Photoshop. Digitally drawn animation made in photoshop.
 • 3 små krysskraveringer 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  Tegnet animasjon laget i Photoshop. Drawn animation made in Photoshop.
 • Animated Gargoyleface 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  Digital animasjon laget i Photoshop. Digital animation made in Photoshop.
 • Voiceless 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  Tegnet animasjon laget i photoshop. Drawn animation made in photoshop.
 • Dorè GIF 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  Tegnet GIF laget i Photoshop. Drawn GIF made in Photoshop.
 • Between the pen and the line: Digital drawing and the feeling of alienation and distance 

  Schrøder, Tiril (Professional article, 2023)
  Illustrert artikkel/visuelt essay om digital tegning Illustrated visual essay about digital drawing
 • Krysskravering 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  Sammensetning av digitale tegninger med en animasjon av krysskravering, montert på vegg. Digitale tegninger skrevet ut på akvarellpapir, animasjon vist på nettbrett.' A work consisting of printed digital drawings and ...
 • Ufo in forest: 5 times it didn't work and one time it did 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  Digital tegning skrevet ut på akvarellpapir, animasjon på nettbrett, montert sammen på vegg. Digital drawing on aquarelle paper, animation shown on tablet, mounted on wall.
 • Flooded Pines 2 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  AI-generert animasjon basert på mine tegninger. AI generated animation based on my drawings.
 • Flooded Pines 1 

  Schrøder, Tiril (Visual arts, 2023)
  Del av KUF-prosjekt "Digital tegning del 2: Bevegelig og stillestående tegning" Prosjektkode: 26046 Digital tegning trykt på akvarellpapir, animasjon vist på nettbrett, montert sammen på vegg. Digital drawing and ...

View more