• Kunst og frihet: Tekstdel 

      Guttu, Ane Hjort (Doctoral thesis, 2013)
      Jeg har valgt å levere tekstdelen av mitt stipendiatprosjekt i form av fire essays. Her ser jeg grundig på noen utvalgte arbeider for å belyse hvordan konkrete estetiske valg i hvert enkelt prosjekt er forbundet med større ...