• Rapport for prosjektet From the Coolest Corner i Norge 

   Hanevold, Ingjerd; Kaufmann, Martina; Bull, Knut Astrup; Halén, Widar; Sørheim, Elisabeth (Research report, 2013)
   Intensjonen for prosjektet "From the Coolest Corner" var å ta pulsen på smykkekunsten i Norden og se den i et internasjonalt perspektiv. I tillegg har fokus vært å stimulere til teoriutvikling på feltet og bidra til å bygge ...
  • RE-PUBLIC Jewellery 

   Ljungberg, Anders (Research report, 2016-02-17)
   Smyckekonsten är en konstart som öppnar för möjligheten att utforska frågor kring den kroppsliga identiteten i relation till det offentliga. I en tid då föreställningen om våra kroppar, i hög grad skapas utifrån generaliserande ...
  • Technosublime 

   Wester, Trine (Research report, 2016)
   Dette magasinet er siste del av KUF prosjektet The Technosublime. Det er også en utvidet rapport. Utgangspunktet for prosjektet var et ønske fra min side om å forstå teknologiens rolle, og hva vårt forhold til teknologi ...
  • Training Nature. Transforming Reduction into Multi-Plate Relief Prints 

   Browne, Victoria Rowena (Research report, 2017)
   The purpose of the research was to revisit the process of carving the block and apportion more time in the studio to printing; to explore colour’s interdependence between static and active as an expressive form of perceptual ...