Vis enkel innførsel

Refleksiv dramaturgi - scenisk-digital boklanseirng av Tore Vagn Lid

dc.contributor.authorLid, Tore Vagn
dc.date.accessioned2021-02-24T13:49:48Z
dc.date.available2021-02-24T13:49:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730171
dc.descriptionI dette prosjektet går skuespillere, lyd- og billedkunstnere i kunstnerisk dialog med boken "Refleksiv dramaturgi". Boken utgjør siste del av et flerårig kunstnerisk forskningsprosjekt som Tore Vagn Lid har ledet som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Universitetet i Bergen skriver: Selve lanseringen av boken på norsk tok i 2019 form av en audiovisuell iscenesettelse på Litteraturhuset i Oslo. Med et team av kunstnere og teknikere arbeidet forfatteren med boksidenes tekster og struktur, slik at disse i seg selv ble gjenstand for språklige, klanglige og visuelle undersøkelser. På denne måten nærmet eksperimentet seg et stoffskifte mellom teori og praksis som gav mulige innganger til spørsmålet om hva kunstnerisk forskning kan være. Motivert av dette konseptet, og nå også for et engelsk språklig publikum, vil det nye arbeidet forfølge en tredelt strategi, hvor kunstnerisk refleksjon — produsert gjennom ulike former for praksis — hentes tilbake til skriftens og bokens refleksjonsformer, for så igjen å bli gjenstand for nye kunstneriske former for refleksjon. Denne dramaturgiens fram og tilbake-bevegelser er en viktig del av det Tore Vagn Lid har kalt for en refleksiv dramaturgi. Arbeidet blir et appendiks eller postludium til Lids flerårige kunstneriske forskningsprosjekt ved KHiO/Teaterhøgskolen, samtidig som det markerer første etappen i et samarbeid som tilknyttet gjesteforsker ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Medvirkende: Gisken Armand, Anders Elsruud Hultgreen, Tore Vagn Lid, Marie Blokkhus, Øystein Nesheim, Tor Christian F. Bleikli, Susann Kambestad, Bjørn Willberg Andersen, Morten Skage Arrangementet skjer i et samarbeid mellom Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, Kunsthøgskolen i Oslo v/Teaterhøgskolen, Transiteatret-Bergen, Senter for vitenskapsteori (UiB) og Hordaland Kunstsenter.
dc.description.abstractThe book «Reflexive Dramaturgy» makes up the last part of a perennial artistic research project that Tore Vagn Lid has been leading as a professor at the Oslo National Academy of the Arts. The launch of the Norwegian edition of the book in 2019 was in the form of an audio-visual staging at Litteraturhuset in Oslo. Together with a team of artists and technicians the author was working with the texts and structure of the book pages so that they themselves could become subject to linguistic, acoustic and visual examinations. In this way the experiment approached a kind of metabolism between theory and practice that could give possible answers to the question what artistic research can be. Inspired by this concept, and now also for an English-speaking audience, this new work will follow a three-part strategy where artistic reflection – produced in different forms of practice– will be brought back to the forms of reflection of the writing and the book, and then again become subject to new artistic reflections. The back-and -forth movements of this research approach is an important part of what Tore Vagn Lid has called a reflexive dramaturgy. The official premiere will be streamed directly from Hordaland Kunstsenter, Sunday, January 31, 2021 at 20:30. The work is a kind of appendix or postlude to Lid’s artistic research project over several years at the Theater Department at The Oslo National Academy of the Arts. At the same time, it is the first stage of a new collaboration as a guest researcher at the Center of Science Theory at Bergen University. Those involved: Gisken Armand, Anders Elsrud Hultgreen, Tore Vagn Lid, Marie Blokhus, Øystein Nesheim, Tor Christian F. Bleikli, Susann Kambestad, Bjørn Willberg Andersen, Morten Skage.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.titleReflexive Dramaturgy - Scenic Digital Book Launch by Tore Vagn Liden_US
dc.titleRefleksiv dramaturgi - scenisk-digital boklanseirng av Tore Vagn Lidnb
dc.typeVideoen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel