• As long as the dogs are allright 

      Vestenfor, Vilje Cecil Kern (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018