20 avgangsstudenter ved Kunstakademiets masterprogram stiller ut verker fra sine masterprosjekter i overlyssalene på Kunstnernes Hus i utstillingen PLURAL PLUR. Visningsperiode: 09.-19. mai 2019.

Studenter: Asmaa Barakat, LEA (Ye Gyoung Choi), Maja Bang Haugsgjerd, Liv Ertzeid, Joseph Geir Helland, Eva Rosa Hollup, Espen Iden, Nasim Iranpour Mashak, Louise Jacobs, Melanie Kitti, Espen Kvålsvoll, Morten Langeland, Kim Laybourn, Elise Macmillan, Magnus Myrtveit, Hedda Grevle Ottesen, Ina Porselius, Jo Mikkel Sjaastad Huse, Fatou Madeleine Åsbakk, Nathalie Fuica Sanchez.

Kurator: Ragnhild Aamås

Recent Submissions

 • Kim Laybourn 

  Laybourn, Kim (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Kim Laybourn, MA billedkunst. Essay "Non natur" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Louise Jacobs 

  Jacobs, Louise (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Louise Jacobs, MA billedkunst. Essay "A BASIC T-SHIRT FOR A SPECTACULAR EVENT" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • LEA (Ye Gyoung) Choi 

  Choi, LEA Ye Gyoung (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av LEA (Ye Gyoung) Choi, MA billedkunst. Essay "Language (Critical Journal)" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Magnus Myrtveit 

  Myrtveit, Magnus (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Magnus Myrtveit, MA billedkunst. Essay "Kva utgjer eit godt maleri?" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Liv Ertzeid 

  Ertzeid, Liv (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Liv Ertzeid, MA billedkunst. Essay "Alt er død/ Om farger/ Et godt hjem" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Maja Bang Haugsgjerd 

  Haugsgjerd, Maja Bang (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Maja Bang Haugsgjerd, MA billedkunst. Essay "Kimære som tilstand" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Nasim I. Mashak 

  Mashak, Nasim I. (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Nasim I. Mashak, MA billedkunst. Essay "Poetics of the winds. Whisper games and love tales" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Melanie Kitti 

  Kitti, Melanie (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Melanie Kitti, MA billedkunst. Essay og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Asmaa Barakat 

  Barakat, Asmaa (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Asmaa Barakat, MA billedkunst. Essay "On the Inconspicuousness" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • PLURAL PLUR. Master in Fine Art Degree Exhibition 2019. Oslo Academy of Fine Art 

  Aamås, Ragnhild (Student paper, others, 2019)
  Master in Fine Art Degree Exhibition 2019. Oslo National Academy of the Arts, Academy of Fine Art. May 9th-19th 2019 at Kunstnernes Hus, Oslo. Curated by: Ragnhild Aamås. Students: Asmaa Barakat, LEA (Ye Geyoung Choi), ...
 • Eva Rosa Hollup 

  Hollup, Eva Rosa (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Eva Rosa Hollup, MA billedkunst. Essay "Innleve"
 • Espen Kvålsvoll 

  Kvålsvoll, Espen (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Espen Kvålsvoll, MA billedkunst. Essay "Subjektet og materien" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Espen Iden 

  Iden, Espen (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid MA billedkunst. Essay "Fremdeles naiv dum og søkende" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Jo Mikkel Sjaastad Huse 

  Huse, Jo Mikkel Sjaastad (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Jo Mikkel Sjaastad Huse, MA billedkunst. Essay "animal_follower1" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Ina Porselius 

  Porselius, Ina (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Ina Porselius, MA billedkunst. Essay "Om att komma någonstans ifrån och sen hamna någon annanstans" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Joseph Geir Helland 

  Helland, Joseph Geir (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Joseph Geir Helland, MA billedkunst. Essay "En utsettelse" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag
 • Fatou Madeleine Åsbakk 

  Åsbakk, Fatou Madeleine (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Fatou Madeleine Åsbakk, MA billedkunst. Essay "Forelesning om Filmens Fremtid, Forlagsvirksomhet, Litt Finland, og kanskje Farsfigurer" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: ...
 • Hedda Grevle Ottesen 

  Ottesen, Hedda Grevle (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2019)
  Avgangsarbeid av Hedda Grevle Ottesen, MA billedkunst. Essay "How we like to sing along though the words are wrong" og fotografier av kunstverk i avgangsutstillingen Plural Plur. Fotograf: Istvan Virag