• / (stand-in variasjoner) 

      Rongen, Andreas Olavssønn (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2017)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet