• Tempo, Tempo, Tempo - et intervju med meg selv 

      Pedersen, Urd J. (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Master thesis, 2018)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018