• Thinking diffraction, becoming a mess 

      Fleming, Pete (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2017)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet