• Time, After Time 

      Brack, Emma (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2015)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet