• Blod og tjære: En undersøkelse av mulige sammenhenger 

      Bråstad, Eili (Masteroppgave avdeling Kunstakademiet;Master i billedkunst, Master thesis, 2023)
      Det sies at måten vi mennesker tenker på er det som skiller oss fra andre dyr, men er det ikke bestialiteten hos mennesket som egentlig er det som skiller oss fra andre dyr? Teksten er en montasje av tanker om identitet ...