• Norske monumenter: Mastertese 2012 

      Bennin, Andreas (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet