• The passages between four rooms 

      Bayat, Emel (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet;, Master thesis, 2018)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Avdeling Kunstakademiet, 2018