• Personlig horoskop 2012: Tese 

      Andersen, Marthe (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2012)
      Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet