• Refleksjoner om egen praksis 

      Damon, Ingri Enger (Masteroppgave Teaterhøgskolen;, Master thesis, 2021)
      Skriftlig del av masterprosjekt, MA Teater, 2021