• Det hendøendes potensial. 

      Bjørke, Jo Even (Masteroppgave MA Teaterhøgskolen;, Master thesis, 2021)
      Skriftlig del av masterprosjekt, MA Teater, 2021