Show simple item record

dc.contributor.authorWojdyga, Dariusz Stefan
dc.date.accessioned2024-05-06T13:32:52Z
dc.date.available2024-05-06T13:32:52Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3129309
dc.description.abstractEnglish: Dariusz Wojdyga’s project Collection of Curiosities is an art jewellery series inspired by marine life depicted in Albertus Seba's "Thesaurus" (Volume 3, Tab I-CXVI), and crafted from materials salvaged from the depths of the Akerselva River in central Oslo. The display of raw materials retrieved from the river outside of Oslo National Academy of the Arts, and documentation of Wojdyga’s working process, is designed to emulate the awe-inspiring “wunderkammers” and cabinets of curiosities in the sixteenth century, which were used to convey deep scientific and philosophical engagement in bourgeoisie classes. The project delves into the sustainability of material-based artistic practice, performative out-of-studio interventions in public space, soft activism, and communal collective engagement. Having operated in the public space in and around the river, the project also adopted a performative nature, as the artist’s activities sparked conversations with passersby, and collaborations with individuals and organisations invested in Akerselva's well-being. Wojdyga utilises jewellery as a medium for communication and crafts wearable objects. These serve as catalysts for bringing up topics related to sustainability of human activity, ecology, eco-activism, and the power of collective actions. Norsk: Dariusz Wojdygas prosjekt Collection of Curiosities er en kunstsmykkeserie inspirert av livet i havet avbildet i Albertus Sebas «Thesaurus» (Volum 3, Tab I-CXVI), og laget av materialer berget fra dypet av Akerselva i Oslo sentrum. Utstillingen av råvarer hentet fra elva utenfor Kunsthøgskolen i Oslo, og dokumentasjon av Wojdygas arbeidsprosess, er designet for å etterligne de fryktinngytende «wunderkammers» og kuriositeter i det sekstende århundre, som ble brukt til å formidle. dypt vitenskapelig og filosofisk engasjement i borgerskapsklasser. Prosjektet fordyper seg i bærekraften til materialbasert kunstnerisk praksis, performative intervensjoner utenfor studio i det offentlige rom, myk aktivisme og kollektivt engasjement. Etter å ha operert i det offentlige rom i og rundt elven, fikk prosjektet også en performativ karakter, ettersom kunstnerens aktiviteter utløste samtaler med forbipasserende, og samarbeid med enkeltpersoner og organisasjoner investert i Akerselvas ve og vel. Wojdyga bruker smykker som et medium for kommunikasjon og håndverksgjenstander. Disse fungerer som katalysatorer for å ta opp temaer relatert til bærekraft av menneskelig aktivitet, økologi, øko-aktivisme og kraften til kollektive handlinger.en_US
dc.publisherKunsthøgskolen i Osloen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave Avdeling Kunst og håndverk;Medium- og materialbasert kunst
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleCollection of Curiositiesen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal