Show simple item record

dc.contributor.authorWisløff, Isak
dc.date.accessioned2024-03-27T10:18:24Z
dc.date.available2024-03-27T10:18:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3124323
dc.description.abstractNorsk: Andre runde (Dopamining 2.0) av prosjektet foregikk i Kina. Filmen EXTRANCE er en forgrening fra prosjektet Dopamining og tilfører nye perspektiver til forskingsprosjektets grunnstamme. Jeg dro til Xiamen med videokunstneren Marius Mathisrud for å besøke fabrikken som har malt oljemaleriene i prosjektet. Videre dro vi til Hangzhou hvor vi hadde avtale med Professor Yu Zhen som leder Meta Art Academy (http://www.maa.art/) (https://en.caa.edu.cn/news/1027.html). EXTRANCE portretterer en billedkunstner, som drar til Xiamen i Kina på et fabrikkbesøk. Han er der for å overse en prosess hvor han har engasjert flere kinesiske artisanere til å male en omfattende serie med oljemalerier. Han har bedt de male hver eneste emoji som iOS har i sitt emojibibliotek. Det er i overkant av 3000 stk. Han har et ønske om å lage en encyklopedi av menneskelige følelser (emotions) til en kommende utstilling ved en større institusjon. Under dette besøket blir han bedt om å demonstrere og male foran artisanerne, men klarer bare å male hvitt på et hvitt lerret. I frustrasjon innser han det faktum at oppmerksomheten og fokuset hans er forsvunnet. Filmen utvikler seg til å bli en indre og ytre reise gjennom Kina. Han oppsøker det spirituelle og tradisjonelle i kulturen, samt det hypermoderne og teknologiske, på desperat leting etter sin egen oppmerksomhet. English: The second round (Dopamining 2.0) of the project took place in China. The film EXTRANCE is a branch from the Dopamining project and adds new perspectives to the research project's core. I traveled to Xiamen with video artist Marius Mathisrud to visit the factory that has painted the oil paintings in the project. Furthermore, we went to Hangzhou where we had an appointment with Professor Yu Zhen who heads the Meta Art Academy (http://www.maa.art/) (https://en.caa.edu.cn/news/1027.html). EXTRANCE portrays a visual artist who travels to Xiamen in China for a factory visit. He is there to oversee a process where he has engaged several Chinese artisans to paint an extensive series of oil paintings. He has asked them to paint every single emoji in iOS emoji library, which is over 3000 pieces. He aims to create an encyclopedia of human emotions for an upcoming exhibition at a major institution. During this visit, he is asked to demonstrate and paint in front of the artisans, but he can only paint white on a white canvas. In frustration, he realizes that his attention and focus have disappeared. The film evolves into an inner and outer journey through China. He seeks the spiritual and traditional aspects of the culture as well as the hyper-modern and technological, in a desperate search for his own attention.
dc.publisherKunsthøgskolen i Osloen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDopamining 2.0 / EXTRANCE video teaseren_US
dc.typeDesignen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal