Show simple item record

dc.contributor.authorIversen, Marie Kølbæk
dc.date.accessioned2023-04-18T12:36:32Z
dc.date.available2023-04-18T12:36:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3063597
dc.description.abstractThis practiced-based artistic research project traces the power of rite and of active mythic thinking to resignify modern experiences of fright, from barren and isolating experiences to potential sources of learning and transformation. It uses my own near-death experience in childbirth as case to explore how ritual action and active mythic thinking might serve to mend the gap instilled by fright between frightened subjects and their surroundings. Similarly, the project investigates how active mythic thinking may equally operate on the levels of society and culture to help generate collective other-becoming beyond modernity’s organisation of humanity and nature. The critical reflection is carried out in dialogue with: A) contemporary art theory and anthropological theory regarding myth and ritual, as well as liminal and liminoid states of being, and auto-ethnography. B) my own artworks and experiments carried out throughout my years as an artistic research fellow to familiarise myself with methods of active mythic thinking on practical, artistic and embodied—rather than theoretical—levels. C) the works of fellow artists. The project culminates in the exhibition Rovhistorier | Histories of Predation at O — Overgaden, which focuses on the shapeshifting figure of the mermaid or -man in the dissident mythic heritages of the peri-Atlantic regions, among them the Danish West Coast. Imaginarily appropriating the predatory gazes of the Atlantic grey shark—in Danish: the ‘havkal,’ i.e. merman—and the modern microscope (the latter as a technoscientific cipher), the exhibition performs the human desire to know, and negotiate with, obliging forces across distant locations in time and space. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dette praksis-baserte kunstneriske forskningsprosjektet undersøker kraften til riter og aktiv mytisk tenkning for å gjenforhandle moderne opplevelser av skrekk, fra golde og isolerende opplevelser til potensielle kilder til læring og transformasjon. Prosjektet er basert i min egen nærdøds-erfaring i fødsel, som brukes som case for å utforske hvordan aktiv mytisk tenkning kan tjene til å bygge bro over det gapet som skrekken innpoder mellom skremte subjekter og omgivelserne deres. På samme måte undersøker prosjektet hvordan rituel handling og aktiv mytisk tenkning kan fungere på like nivåer i samfunnet og kulturen for å bidra til å generere kollektiv transformasjon bakom modernitetens organisering av menneskeheten og naturen. Den kritiske refleksjonen gjennomføres i dialog med: A) samtidskunstteori og antropologisk teori om myte og ritualer, samt liminale og liminoide værenstilstander og autoetnografi. B) mine egne kunstverk og eksperimenter utført gjennom mine år som kunstnerisk stipendiat for å gjøre meg kjent med metoder for aktiv mytisk tenkning på praktiske, kunstneriske og legemliggjorte—snarere enn teoretiske—nivåer. C) verkene til andre kunstnere. Prosjektet kulminerer i utstillingen Rovhistorier | Histories of Predation ved O — Overgaden, som fokuserer på havfruen eller -mannen som en formskiftende og transformativ figur i dissidente nedarvede myter på tværs av det peri-atlantiske område, blant annet langs den danske vestkysten. Ved å tenke seg å tilegne seg rovvilts-blikket til håkjerringa—det vil si ‘havfruen,’ eller på dansk: 'havkalen:' ‘havmannen’—så vel som det moderne mikroskopet (dette som et teknovitenskapelig chiffer), performer utstillingen menneskets ønske om å kjenne til, og forhandle med, forpliktende krefter på tværs av fjerne steder i tid og rom.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.titleNeo-worlds: Transformative Agency through Fright, Rite, and Mythen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.identifier.cristin2187649


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record