• Spor på stedet 

   Bothner-By, Annelise (Design, 2013-03-02)
   Vandreutstilling, vises i 7 museer. Plottet og malt poppelfinér. Del av stipendiatarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. Visningssteder: Oslo museum (april-september 2012); Haugalandmuseene (oktober-desember, 2012); Glomdalsmuseet ...
  • Norvegiska romá - norske sigøynere. Ett folk - mange stemmer 

   Bothner-By, Annelise (Design, 2014)
   Annelise Bothner-By har designet utstillingen "Norvegiska romá – norske sigøynere. Ett folk - mange stemmer" på Interkulturelt museum på Grønland i Oslo. Utstillingen omhandler Norges minste nasjonale minoritetsgruppe, ...
  • Trappebakkehagen 

   Bothner-By, Annelise (Design, 2015-06-24)
   An artistic research project combining spatial and social experience in educational geology installation. Partner: Førstelektor Dr. sci. Anne Birkeland. The Garden of Stairs’ was launched in the Botanical Gardens of the ...
  • Rapport. Møter i utstillingsrommet 

   Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-11-24)
   Denne rapporten er en redegjørelse for utviklingsprosessen i min utforsking innen utstillingsdesign for fagmuseer. Utviklingsarbeidet er gjennomført innenfor Stipendprogrammet for Kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling ...
  • Refleksjoner. Møter i utstillingsrommet. Et utviklingsarbeid om utstillingsdesign for museer 

   Bothner-By, Annelise (Doctoral thesis, 2015-12-17)
   Denne samlingen tekster er skrevet i forbindelse med et kunstnerisk utviklingsprosjekt innen utstillingsdesign for fagmuseer, gjennomført i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen ...
  • Kritisk Refleksjon. Et utviklingsarbeid om lys i rom 

   Appelong, Birgitte (Doctoral thesis, 2016-04-22)
   Lys kan forstås som fravær av mørke, og omvendt er mørket fraværet av lys. I filosofisk forstand er dette et dialektisk forhold, en uoppløselig sammenheng der lyset ikke kan omtales isolert fra dets motsetning, mørket. I ...
  • En lyssetting i variert dagslys 

   Appelong, Birgitte (Architecture, 2016-04-22)
   Videoen viser lyssetting av Jarlsberg Hovedgård. 1:01 min.
  • En egen trykkpressse 

   Knutsen, Ane Thon (Visual arts, 2017)
   Artists' book. Skrevet, satt og trykket av Ane Thon Knutsen. Linosnitt av Ylve Thon. Opplag: 100.
  • An Evening of the Book / The Mark on the Wall 

   Knutsen, Ane Thon (Performing arts, 2017)
   To dager lang workshop der litteratur, grafisk design, scenografi og performance møtes. Arbeidet er ledet av Ane Thon Knutsen i samarbeid med Schouskollektivet. I løpet av to dager har en tverrfaglig gruppe fra de ulike ...
  • En egen trykkpresse. Prosjektbeskrivelse 

   Knutsen, Ane Thon (Other type of report, 2018)
   Beskrivelse av ph.d.-prosjektet "En egen trykkpresse"
  • Den foreløbige tegneskole. Kunst- og håndverksskolen i Oslo 200 år 

   Aslaksen, Ellen K.; Gilje, Karianne Bjellås; Horvei, Vilde; Dokken, Siri; Nielsen, Christopher; Hellenes, Mette; Kjølberg, Kristoffer; Kaltenborn, Bendik; Lundell, Martin; Sprovin, Mathilde; Blikstad, Line; Brochmann, Gaute; Helsvig, Simen Joachim (Book, 2018-10-11)
   Bok utgitt i anledning 200-hundreårsjubileet til Kunst- og håndverksskolen i Oslo, 2018. Redaktører: Ellen K. Aslaksen, Karianne Bjellås Gilje, Vilde M. Horvei. Redaksjonsråd: Olga Schmedling, Martin Lundell, Rachel ...
  • It's the Dawkins-Kardashian Stela! A Pastiche on Documentation of Artistic Research 

   Blikstad, Bjørn Jørund (Research report, 2019)
   Artistic Research is a journey and a stela is a monument that marks an important event. The ancient Greek Herma is a particular one that marks territorial boundaries or crossroads, meaning that travel is not trivial and ...
  • The Mark on the Wall : Prosess, tekstarbeider, referanser 

   Knutsen, Ane Thon (Doctoral thesis, 2019)
   Samtidig med utstillingen av Ane Thon Knutsens hovedverk "The Mark on the Wall" på Kunstnernes Hus, vises tidligere arbeider i resepsjonsgalleriet på Kunsthøgskolen i Oslo, 22.-27. januar 2019.
  • The Mark on the Wall 

   Knutsen, Ane Thon (Doctoral thesis, 2019)
   Hovedverk / hovedresultat i Ane Thon Knutsens ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Ane Thon Knutsens hovedverk er det siste av en rekke adapsjoner av Virginia Woolfs novelle The Mark on the Wall, som ble skrevet mens ...
  • Peacock Cabinet. Mary Magdalene From Feathers To Fur To Flesh: Painting a woodparent cabinet red 

   Blikstad, Bjørn Jørund (Research report, 2022)
   Description: This magazine is a written and graphic account of attempting to level with the scope and scale of the kind intuition that is responsible for producing the desire to create something. The kind of desire that ...
  • Transactional aesthetics - and so can you 

   Øien, Ida Falck (Doctoral thesis, 2022)
   The project Transactional Aesthetics looks into models of transactionship focusing on value transitions, in order to explore possible influences on the dynamics of human-garment relationships. To understand the rationale ...
  • Tegning, form og drama 

   Kaltenborn, Bendik (Doctoral thesis, 2022-05)
   En personlig kunstnerisk forskningsreise fra tegning til film.