• Charlottes vending 

      Kjørholt, Silje (Bacheloroppgave i Keramikk;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022