• Oda Skaathun 

      Skaathun, Oda (Bacheloroppgave i billedkunst BA Kunstakademiet;, Bachelor thesis, 2019)
      Avgangsarbeid av Oda Skaathun, BA billedkunst. Essay og fotografier av kunstverk i avgangsutstilling. Fotograf: Øystein Thorvaldsen.