Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Ane Thon
dc.date.accessioned2019-05-28T11:00:14Z
dc.date.available2019-05-28T11:00:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599221
dc.descriptionFotodokumentasjon fra utstillingen The Mark on the Wall på Kunstnernes Hus. Film som dokumenterer trykkingen av The Mark on the Wall. Lydopptak "So now I think. Ting jeg har tenkt mens jeg har satt og trykket"
dc.description.abstractHovedverk / hovedresultat i Ane Thon Knutsens ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Ane Thon Knutsens hovedverk er det siste av en rekke adapsjoner av Virginia Woolfs novelle The Mark on the Wall, som ble skrevet mens hun lærte seg å sette bly i 1917. Thon Knutsen undersøker i sin ph.d. hvordan det at Woolf satt bly kan ha påvirket hennes opplevelse av tekst, og leser den fra et boktrykkerperspektiv. Resultatet bestod av en massiv installasjon av novellen gjengitt på over 1800 enkeltstående trykk i overlyssalen på Kunstnernes Hus. Thon Knutsen dro opp setting av løse typer til en skala som beveget forholdet mellom setting og lesning i forhold til kropp, fra noe intimt og håndfast til noe stort og fragmentarisk, med hensikt å peke på et marginalisert men grunnleggende fenomen i Woolfs forfatterskap - setting av løse typer. Utstillingsåpning på Kunstnernes Hus, Oslo 22. januar 2019, under Kunstnerisk forskningsuke/ Artistic Research Week, arrangert av Kunsthøgskolen i Oslo i samarbeid med Kunstnernes Hus. Visningsperiode: 22. - 27. januar 2019. Ane Thon Knutsens doktorgradsarbeid er en praktisk undersøkelse av forholdet mellom kunst og teknikk, hånd og ånd, tanke og trykksverte. Thon Knutsen er utdannet grafisk designer og har gjennom sin faglige praksis utviklet en interesse for grafiske teknikker, fortrinnsvis for boktrykk. Boktrykk er den dominerende teknologien for setting og mangfoldiggjøring av det trykte ord fra Gutenberg populariserte teknikken på 1450-tallet fram til langt inn på 1900-tallet. Thon Knutsen har nærmet seg boktrykk gjennom å lære håndverket, gjennom egenstudier og som svenn hos noen av de få gjenlevende praktikerne. Gjennom anvendt kroppslig praktisk kunnskapsoverføring har hun tilegnet seg den utdøende fagkunnskapen og er en av få som bringer den videre. I arbeidet ble nærheten til miljøet og fagtradisjon tydelig. Men det ble også avstanden. Som ung kvinne med kunstutdanning, i et teknisk orientert og mannsdominert miljø. Thon Knutsen bega seg ut på leting etter en faglig posisjon, som lot henne kombinere en kunstnerisk tilnærming til typografi og grafisk form, med sin tekniske innsikt og historisk kunnskap om boktrykk. Hun fant Virginia Woolf. Den kanoniserte modernistiske forfatteren og det feministiske ikonet, jobbet parallelt med skrivende kunstnerisk praksis og som setter og trykker i sitt eget trykkeri. Gjennom inngående nærlesning av Woolfs forfatterskap sett gjennom førstehåndserfaringen som trykker og setter, har Thon Knutsen funnet nye måter å lese Woolf på og en retning for sin egne kunstneriske og forskende praksis. Som sitt avsluttende prosjekt har Thon Knutsen gjenskapt novellen Woolf debuterte med å trykke, The Mark on The Wall, i sin helhet, men i ny ham. Dette har hun gjort med en metode Thon Knutsen hevder må ha vært gjeldene hos Woolf, at erfaringen med setting og trykking har påvirket tanken og skriften, som en vekslende pendel mellom ånden som skriver og hånden som setter.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectPh.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
dc.subjectPhD in Artistic Research
dc.titleThe Mark on the Wallnb_NO
dc.typeArtistic productionnb_NO
dc.typeDoctoral thesis
dc.contributor.departmentAvdeling Designnb_NO
dc.contributor.departmentDepartment of Designen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record