Åpent Forum er en serie forelesninger, presentasjoner, opptredener og samtaler med kunstnere, kuratorer, teoretikere, forfattere, musikere etc. initiert og arrangert av Kunstakademiet i Oslo siden 1999. Åpent Forum finner normalt sted hver mandag kl 19.00 og er som oftest på engelsk og avsluttes gjerne med en spørsmål-svarrunde. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Collections in this community

Recent Submissions

View more