• En egen trykkpressse 

      Knutsen, Ane Thon (Artistic production; Doctoral thesis, 2017)
      Artists' book. Skrevet, satt og trykket av Ane Thon Knutsen. Linosnitt av Ylve Thon. Opplag: 100.