• Oslo International Acting Festival 2012. Theme: Techniques and Methods 

   Henriksen, Hans; Petit, Leonard; Thom, Alison Sarah; Stumpf, Berit; Setrakian, Ed; Fuhrmann, Harald; Keller, Michael; Ely, Karmenlara; Stene, Øystein; Iumiento, Gianluca (Lecture, 2012-06)
   The 2012 Oslo International Acting Festival had focus on a confrontation between the System of Constantin Stanislavsky – used in the school as the main pedagogical approach – with other German and American acting traditions. ...
  • Oslo International Acting Festival 2013. Theme: The Audience 

   Chetouane, Laurent; Schechner, Richard; Mendoza, Gisella; Bökkelmann, Veronika; Stene, Øystein; Iumiento, Gianluca (Lecture, 2013-06)
   In 2013 the festival’s theme was “the audience”. The festival tried to question, problematize, explore and research performance approaches and acting techniques related to the audience: What happens when the audience is ...
  • Oslo International Acting Festival 2015. Theme: Nordic Profiles 

   Nordin, Per; Ely, Karmenlara; Eeg-Tverrbakk, Camilla; Sandquist, Ville; Lid, Tore Vagn; Stene, Øystein; Iumiento, Gianluca (Lecture, 2015-08)
   Oslo International Acting Festivals theme this year is Nordic Profiles – teachers and stage performers who in various ways reflects Nordic diversity of performative strategies and acting techniques. Both new and more ...
  • Oslo International Acting Festival 2015: Rapport og oppsummering 

   Stene, Øystein; Iumiento, Gianluca (Other type of report, 2016)
   Oslo International Acting Festival ble startet som en internasjonal plattform for utveksling og utforskning av skuespillerkunst og performative strategier, første gang avviklet 2012. Målet var å skape en festival som kunne ...