• [Åpent Forum 2005.03.07] 

      Låker, Jannicke; Teljer, Per (Lecture, 2005-03-07)
      Forelesning av Jannicke Låker og Per Teljer