• Chance Modus 

      Eriksen, Anne Grete; Rimestad, Ingunn; Skauge, Therese (Other type of report, 2021)
      I prosjektet Chance Modus vil fire av avdeling DANS’ fagpersoner samarbeide om prosjektets faglige kjerne, utførelse og dokumentasjon. Fra våre spesialiserte faglige ståsteder vil vi sammen utforske hvordan øyeblikk av ...