• The Allusory 

      Rufai, Damola (Master thesis, 2020)
      Masteroppgave Interiørarkitektur og møbeldesign, Avdeling Design