• Being on the Beach. Exploring Sensomotoric Awareness in a Landscape 

   Refsum, Grete; Rimestad, Ingunn (Artistic production, 2011-01-24)
   Aesth/Ethics in Environmental Change. Transdisciplinary workshop about the aesthetics, ethics, art, religion and ecology of the environment. The European Forum for the Study of Religion and the Environment, Religious ...
  • Body Awareness and Liturgical Reform, Experiences from a collaborative workshop held by a Dancer and a visual Artist. 

   Refsum, Grete; Rimestad, Ingunn (Artistic production, 2009-11-18)
   Bidrag til konferansen "Religion and Politics of the Body", Reykjavik, Island. 26.06.2009 - 28.06.2009. Paper read by Grete Refsum Performance led by Ingunn Rimestad.
  • Chance Modus 

   Eriksen, Anne Grete; Rimestad, Ingunn; Skauge, Therese (Video, 2021)
   I prosjektet Chance Modus vil fire av avdeling DANS’ fagpersoner samarbeide om prosjektets faglige kjerne, utførelse og dokumentasjon. Fra våre spesialiserte faglige ståsteder vil vi sammen utforske hvordan øyeblikk av ...
  • Sansing og objekt 

   Rimestad, Ingunn (Image; Artistic production, 2009-12-17)
   2 workshops med temaet Sansing og objekt. Ledet i samarbeid med Grete Refsum, på Verksted på Vollen 2009, Liturgi = handling - perspektiver på kunst, kropp og gudstjenesteliv. Tidspunkt: 26.03.2009.