• Å tale i bilder 

      Pedersen, Vebjørn (Bacheloroppgave i grafikk og tegning;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022