• Mend to Be 

      Næss, Karine (Master thesis, 2020)
      Masteroppgave Klesdesign og kostymedesign, Avdeling Design