• Prosjektbeskrivelse 

      Martinsen, Camilla (Masteroppgave Avdeling Design;, Master thesis, 2023)
      Master i Design, vår 2023