• Holding Balance 

   Christensen, Jeannette (Visual arts, 2014)
   Utstilling i Kunsterforbundets overlyssal 4.-28. september 2014. En bakenforliggende referanse og omdreiningspunkt for denne utstillingen er et maleri av barokkmaleren Johannes Vermeer, på engelsk titulert "Woman holding ...
  • Nærhet og distanse : 22. juli reflektert i kunsten 

   Christensen, Jeannette (Exhibition catalogue, 2015-08-31)
   Hvordan kan man arbeide kunstnerisk med et kollektivt traume? Hvordan kan kunst reflektere en politisk og samfunnsmessig virkelighet? Det var spørsmål som ble reist og behandlet i en seminarrekke ved Kunstakademiet, ...
  • Silence Please 

   Linde, Dirkjan van der (Visual arts, 2017)
   Publication of a sound recording The recorded sound is a field recording that took place in the Sistine Chapel in Rome during a busy day. This is a high rectangular space with a vaulted ceiling, a floor area of 41 ...