• Conceptual Clusters 

   Kvam, Thomas (Visual arts, 2012-09-15)
   – Fra essayistikken og krysskoblingen mellom populærkultur og kulturkritikk i filmene Eurobeing og iGandhi – The Fog of Peace (the deleted scenes), til Kvams konseptuelle arbeider – tenkt som komprimerte generiske scener ...
  • Pulp Philosophy (The Film Machine/Conceptual Clusters) 

   Kvam, Thomas (Doctoral thesis, 2014-09-05)
   Kan kunst og forskning forenes? Dette er ett av spørsmålene som står sentralt i Thomas Kvams stipendiatprosjekt Pulp Philosopy (The Film Machine /Conceptual Clusters). Som tittelen hentyder tok stipendiatprosjektet et ...