• [Åpent Forum 1999] 

      Fyrand, Ole (Lecture, 1999)
      Ole Lennard Fyrand (født 4. april 1937) er en norsk lege med hud og hudsykdommer som spesialfelt. Fyrand er professor dr.med., med mange års erfaring fra Rikshospitalet i Oslo. Etter legestudier i Basel, Wien og Berlin på ...