• Chance Modus 

   Eriksen, Anne Grete; Rimestad, Ingunn; Skauge, Therese (Other type of report, 2021)
   I prosjektet Chance Modus vil fire av avdeling DANS’ fagpersoner samarbeide om prosjektets faglige kjerne, utførelse og dokumentasjon. Fra våre spesialiserte faglige ståsteder vil vi sammen utforske hvordan øyeblikk av ...
  • Koreografi ute 

   Eriksen, Anne Grete (Non-fiction monograph, 2010-01-21)
   Eriksen er redaktør for boken "Koreografi ute" (2009), og har bidratt som forfatter med artikkelen "Dialog med rommet". Forlag: Teater & Eftf AS Oslo. ISBN: 978-82-995804-1-0. Boken omhandler to koreografiske arbeid ute: ...
  • KOREOGRAFISKE UNDERSØKELSER - små forskyvninger - store konsekvenser? 

   Eriksen, Anne Grete (Other type of report, 2018)
   KOREOGRAFISKE UNDERSØKELSER er eksperimentelle visninger med dansere og én enkelt mottaker. Dansemateriale, rom, objekt, klær, lyd og informasjon fra publikummeren separeres og forskyves i forhold til hverandre. Hvordan ...